Тюрбето Ибрахим Баба край с. Равен

388

Тюрбето на Ибрахим баба се намира в западния край на с. Равен, при вековни дървета, смятани за свещени. До 1980 г е без покрив, защото в близост имало три дървета. След 1980 г дърветата са изкоренени и е построена четиристенна каменна ограда. Местните свързват покриването на тюрбето с настъпилата след това суша.

Гробът е дълъг 2,90 м и широк 1,20 м. Върху него има дървена могила, покрита със зелен плат. От двата края на гроба има по един метален свещник.

При тюрбето има стар кладенец, който до 1994 г е бил дървен. Той е обновен от местен алианин, който сънувал, че трябва да подмети дървения кладенец с бетонов.

За Ибрахим баба се знае, че е бил военачалник от областта Хорасан в Мала Азия, който е погребан на мястото, където е починал. Според легендата той е умрял по едно също време с други военачалници, обявени за светци и погребани в региона. На 7-ви октомври алианите се събират на мае (събор) при тюрбето за поклонение.

Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата