Читалище „Нов живот” Момчилград е основано през 1926 г. Новата читалищна сграда е построена през 1987 г., която позволява реализацията на най-смели театрални постановки, концерти и предоставя технически възможности за разнообразна културна дейност.

Периодически се отбелязват празници и годишнини с културни мероприятия на читалището. Както по случай християнски и мюсюлмански, така и на новогодишни и пролетни културни мероприятия, самодейните ни колективи изнасят успешно концертни програми. Също така читалището е съорганизатор и пряк участник във всички пролетни и есенни дни на културата в Общината.

В читалището функционира библиотека с богат книжен фонд – 26 150 тома художествена, научна, историческа и др. литература.


Контакти:

Адрес: ул. "Момчил Войвода" № 2, п.код 6800; Град Момчилград

Телефон: +359 (0)3631 60-17; +359 (0)3631 61-34; 359 (0)3631 61-34

Email: chitalishte_nov_jivot@abv.bg

Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата