Фестивал на традиционните храни, поминък и занаяти „Нематериалното културно наследство на Тракия” 03-04.2016г. Ивайловград

За пета поредна година ИК на местната общност, Община Ивайловград и НЧ „Пробуда 1914’’ Ивайловград организират Фестивал на традиционните...