Средновековен манастирски комплекс „Св. Йоан Предтеча“ – Кърджали

392

Представлява укрепен манастирски комплекс, разположен на естествено защитено място на десния бряг на река Арда. Открит е при изкопни работи през 1962 година. Окончателното му проучване е извършено през 80-те години, а през 90-те години започва цялостна реставрация. През 2000 година комплексът е възстановен.

Най-ранният храм е изграден през IX век, а в началото на XI век на негово място е построена голяма църква, която в последствие се превръща в център на укрепен манастир. Градежът е изключително рядък, съчетаващ елементи от раннохристиянските византийски храмове. Изградена е нова крепостна стена, като в четирите краища и по средата на стените са изградени квадратни кули. Кухата вътрешност на кулите предполага развитие на няколко етажа с дървена конструкция и стълби между тях. Зидът е с четириъгълна форма, характерна за атонските манастири от X - XI век.

Историческите сведения и запазените останки от градежи дават основание да се твърди, че в края на IX и началото на X век, храмът се е превърнал в епископско, а по-късно и в митрополитско средище. За това свидетелстват уникалните находки, намерени през 1998 година при археологически разкопки - пет зидани гробници. Една от гробниците, която се намира в църквата, е затворена херметически. След внимателното отваряне, са открити мощи на висш християнски духовник от края на XI и началото на XII век. В гроба са намерени още напълно запазен епитрахил (църковна одежда), тъкан със злато и с необикновена украса, както и в платнен кръст, зашити църковни мощи. Само на 4 места в света има запазени такива находки. Това потвърждава, че през Средновековието днешният Кърджали е бил важен християнски център.

Разкопките показват, че манастирът е разрушен в началото на XIII век - най-вероятно около 1204 година при нахлуването на рицарите кръстоносци. Когато тези територии отново се върнали в границите на България - около 1207 година - манастирът е възстановен.

Църквата „Св. Йоан Предтеча“ от 2010 година е действащ храм, а от 2014 година е изградено неделно училище към църквата. По оцелялата част от стените са запазени фрагменти от стенописи от XI и XIV век. В централната част на храма са изобразени светци-войници с богати одежди и доспехи на висши аристократи. Запазен е графитен надпис ".. аз Добромир, писах в светия Подром .." от XIII век.

Поради високата художествена и архитектурна стойност, останките от средновековния манастир и църква „Св. Йоан Продром“ са обявени за паметници на културата от национално значение в ДВ, бр.67/1968 година. Голяма част от находките, открити при проучването на манастира, могат да се видят в Регионалния исторически музей в гр. Кърджали.

Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата