Наричат ги още Скалните образувания в местността Калето. Природата е изваяла този своеобразен феномен в южния склон на връх Устра, в чието подножие е разположено село Устрен. Скалните образувания са изградени от красиви сиви и виолетово-сиви риолити. Това са огромни скални зъбери с различна форма -  призматични, стъпаловидни, конусовидни. Височината им е от 5 до 15 и повече метра. Изграждат различни и оригинални композиции. През 1972 г. скалите са обявени за защитен обект с площ от 224 дка.

Наблизо има редица интересни растителни видове. Непосредствено зад скалните феномени на върха и по северните му склонове се намира единственото за района находище на двете високопланински растения - дряновица (Cotoneaster intergerimus) и ирга (Amelanchier ovalis) от семейство Розови. Пак там, в пукнатините на скалите е второто за страната находище на редкия растителен вид бяло лерхенфелдианово плюскавиче (Silene lerchenfeldiana) от семейство Карамфилови. Това е растение, което обикновено се среща над 2 хил. метра надморска височина, а връх Устра е висок 1015 м.

Открити са и други редки за флората на България видове и голямо находище на ценната билка златна пръчица (Solidago virga aurea). Наблизо е и  една от най-добре съхранените средновековни крепости по тези земи -  Устра.

Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата