Резерват “Калето“ заема площ от 224 дка в землището на с. Устрен. Почти цялата територията на резервата е от скални образувания, известни и като Скалните образувания в местността "Калето". Този феномен на природата се намира на южния склон на връх Устра. Там се намира и средновековната крепост „Устра“. В подножие е разположено с. Устрен.

Скалните образувания са изградени от красиви сиви и виолетово-сиви риолити. Това са огромни скални зъбери с различна форма: призматични, стъпаловидни, конусовидни. Височината им е от 5 до 15 и повече метра. Изграждат различни и оригинални композиции.

В близката територия има редица интересни растителни видове. Непосредствено зад скалните феномени на върха и по северните му склонове се намира единственото за района находище на двете високопланински растения - дряновица (Cotoneaster intergerimus) и ирга (Amelanchier ovalis) от сем. Розови. Пак там, в пукнатините на скалите, е второто за страната находище на редкия растителен вид бяло лерхенфелдианово плюскавиче (Silene lerchenfeldiana) от сем. Карамфилови. Това е растение, което обикновено се среща над 2 хил. м н. в., а връх Устра е висок 1015 м. Открити са и други редки за флората на България видове и голямо находище на ценната билка златна пръчица (Solidago virga aurea).

Забележка: Удобно място за туризъм.


Снимки: Ахрида-Дестинация Родопи
Сподели!Местоположение

Времето

Виж прогнозата