Стената на язовира се намира на около 2 км западно от гр. Кърджали. Строителството е извършено в периода 1957 - 1963 година и е най-високата стена на язовир в България. Проектът е на "Енергопроект", а изпълнението на "Хидрострой", гр. София. След провеждане на допълнителни укрепителни работи по левия скат, обектът е открит официално през юни 1977 година. Стената представлява уникална за времето си конструкция комбиниран дъгово-гравитачен тип. Висока е 103,5 м, а дължината е 402 м. Язовирното езеро поема водите от 1882 км² площ. Дължината му е около 20 км, а пълният обем 532 млн. м² вода. Средната дълбочина е около 60 м. Под стената е изградена Водноелектрическа централа, която влиза в експлоатация през 1963 година. Тя е с 4 генератора, всеки от които с мощност 30 mw и възможност за средногодишен добив на електроенергия от 164 млн. квкч.

 За разходка по язовирната стена се преминава през кв. "Прилепци". Ако сте с кола се спира на паркинга, пред червения светофар на входа. Влизането е само през деня.


Забележка: Фотографирането е строго забранено на територията на обекта.

Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата