Намира се върху скалист полуостров, с надморска височина 436 м, на мястото където р. Боровица се влива в р. Арда. Оттук е преминавал най-прекият път по р. Арда до Филипопол ( Пловдив ) на югоизток към Адрианопол ( Одрин ) и на юг до Мосинопол. Тези пътища са използвани още в късния енеолит V хил. пр. Хр. и през късната бронзова епоха, но през Античността и Средновековието значението им се увеличило. Сега и двете реки попадат в чашата на язовир Кърджали.

Мястото е обитавано още в късния енеолит ( 5 хил .пр. Хр. ) и през късната бронзова епоха. Крепостта е изградена през IX-XIV век. Имала е за цел да охранява поречието на реката. Намира се във визуална връзка с околните крепости. Заема площ от 3 дка. и е по-голяма от съседната Кривус.

От североизток и юг платото завършва с отвесни скали. От североизток под върха тече р. Боровица, а от юг р. Арда. Общата територия на укрепеното пространство е 10 дка. Крепостната стена огражда върха изцяло от запад и север. Тя е изградена от обработен камък, споен с бял хоросан. Отбранителната способност на северната лесно достъпна стена е подсилена от две кули. Източната кула е трапецовидна, а западната кула е с неправилна подковообразна форма. На юг в основата на скалния венец има пещера с две галерии, водещи към вътрешността на укреплението. Издигната е крепостна стена между скалите, с помощта на която се оформя правоъгълно помещение пред пещерата, което е използвано за естествен водоизточник на крепостта.

На пространството между крепостната стена и скалната тераса на изток е имало дървени бараки, в които вероятно е живеел гарнизонът на крепостта.

Разкрита е голяма ранно византийска, трикорабна църква без притвор, която вероятно е била център на една от планинските епископии от диоцеза на Пловдивската митрополия. Строена е от обраобтени камъни, споени с бял хоросан. Подът е заравнена скала, покрита частично с каменни плочи. Установено е, че сградата е построена върху останки от по-ранен християнски храм. Това строителство се свързва с мисията на Никета Ремесиански, с която се налага християнството сред населението в Родопите в началото на V в. Мястото не е избрано случайно. Долината на р. Боровица е била средище на разпространение на мегалитни паметници като ниши, жертвеници и шарапани. Скалните пукнатини под основите на църквата са били обект на култови действия, за които свидетелства откритата керамиката от енеолита, брозновата и ранната желязна епохи.  Църквата запазва своя статут и през Средновековието. В края на VIII в е преустроена в трикорабна триапсидна базилика, където централния кораб е преустроен в еднокорабна църква с двускатен покрив, южният - като самостоятелен параклис, северния е използван за крипта, в която са открити 23 детски гроба. Последните промени са от края на XII в, заради промяната в статута на църковния център след учредяването на темата Ахридос. Тогава крепостта се превръща в стражева на пътя по долината на р. Арда. Открити са съоръжения и предмети свързани с християнската литургия, както и фрагменти от стеатитова икона - рядък паметник на средновековното приложно изкуство.

Северно от църквата е открита правоъгълна сграда на няколко етажа, строена от ломен и речен камък, споени обилно с бял хоросан. Подът и стените са обмазани с два пласта хидрофобен хоросан. Постройката е използвана за склад за хранителни продукти, а етажите във височина са били жилищи.

През 1254-1255 г. по време на отвоюването на завзетите от българите крепости в Ахрида император Теодор Ласкарис изпраща срещу твърдината експедиция начело с дука Алексий Филантропин. В предания запазени из селата в околността се разказва, че в голямата битка в околностите на крепостта загинал виден българки военноначалник паметта на когото населението свято тачела. В подножието й през 1206 г. използвайки пътя по поречието на Арда са минали кръстоносците предвождани от Жофроа дьо Вилардуен.


Източник: Даниела Коджаманова, Николай Овчаров, Перперикон и околните твърдини през Средновековието. Крепостното строителство в Източните Родопи, из. Тангра, 2003
Снимки: photos.google.com
Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата