Тракийска крепост Хисара се намира на 2.62 км южно по права линия от центъра на село Висока поляна. Това тракийско укрепление е построено на висок скалист връх, доминиращ над околността. Стената е порутена и от нея е останал голям вал от камъни. От крепостта има видимост към всички околни крепости. Има форма на трапец с приблизителни размери 130 х 190 м. Крепостта се намира практически на еднакво разстояние по права линия от селата Висока поляна и Жинзифово.

Над селото има микроязовир, който може да стане отправна точка за всеки желаещ да посети мястото. Над микроязовира, под гората, в посока югоизток върви тесен горски път, който плавно се изкачва нагоре и достига широка поляна. Там, откъм североизток, на около метър преди и паралелно на дърветата на гората се забелязва вал от ломени камъни, който се простира на около стотина метра. На поляната пътя се губи и тя трябва да се пресече като се запазва посоката югоизток. След като поляната свърши, пътя отново се забелязва. Крепостта е разположена върху скалист връх на възвишение с издължена форма в посока югоизток - северозапад, над воден кръстопът /мястото на вливане на два притока на река Арда, един от север и друг от юг/. Достъпът до нея, а вероятно и входа са били от северозапад. Стръмни, почти отвесни стени я правят недостъпна в другите посоки. Съдейки по каменните разсипи, откъм северозапад са били изградени две преградни стени от ломен камък сега образуващи валове.

От върха има отличен визуален контакт с тракийските крепости Юмрук кая на изток, Клисе тепе/ Черковището/ на юг и Иванци далече на северозапад. На запад е разположен Мнеакос.


Снимки: Димитър Димов

Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата