Тенис корт

     Предоставен за безвъзмездно ползване и управление на Тенис клуб “Орфей” за срок от 10 г. през 2004...