Борцов салон в с. Стремци

741

     Представлява едноетажна  сграда със застроена площ 342 кв.м. Предоставен за безвъзмездно ползване на Сдружение с нестопанска цел Спортен клуб по борба “Крепост”- с. Стремци за срок от 10 год.през 2004 год.

Община Кърджали финансира спортните клубове ежегодно, като през 2009г. в бюджета на общината бяха заделени 260 000 лв. за развитие на спорта и 184 000 лв. за издръжка на спортните бази. Община Кърджали не е получавала финансиране от други донори.

Сподели!Местоположение

Времето

Виж прогнозата