Пътепи за забравените Източни Родопи

Съвсем не е нужно да събирате изследователски екип от археолози, историци или други учени-авантюристи, за да откриете непознатите и...

Фестивал на традиционните храни, поминък и занаяти „Нематериалното културно наследство на Тракия” 03-04.2016г. Ивайловград

За пета поредна година ИК на местната общност, Община Ивайловград и НЧ „Пробуда 1914’’ Ивайловград организират Фестивал на традиционните...