Идеята за изграждане на канала на река Арда е от 1971 година, когато е изработен първия проект за укрепване на бреговете на реката в чертите на града. Реализацията на тази идея е много по-късно. Изграждането му стартира през 2001 година, като корекцията на коритото и има за цел при аварийно източване на водите от язовир "Кърджали" да предпази хората и градската инфраструктура от поражения. Водното огледало е открито на 27 юни 2009 година.

Модерното хидротехническо съоръжение започва на около 300 м след стената на язовира, а преливниците са непосредствено до моста към кв. "Веселчане", тоест до нулата на язовир "Студен кладенец". Общата му дължина е около 3 км и ширина 160 м. Язът е уникално хидротехническо съоръжение по своята големина и пропускателна способност – 9 сегментни затвори с хидравлично задвижване, създаващи дълбочина при яза 4,50 м при затворено положение, а при работещи турбини – 5,30 м - с пропускане на 160 куб.м в секунда.

Нощното осветление и красиви ажурни пана на оградата по цялата дължина на водното огледало на двата бряга на р. Арда промениха облика на реката и града.

Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата