В подножието на връх Стръмни рид е изсечена огромната скална фигура на легнал на дясната си страна лъв, обърнат към долината и скалистото речно корито на р. Чуковска. В предната си част вместо глава има два жертвеника, а на обърнатата към долината страна са изсечени хоризонтални редове от трапецовидни ниши. В основата на тази страна на скалата чрез плитки изсичания и промени в цвета на скалата е направено изображение, което проф. Радунчева определя като женско - изобразяващо глава с корона, шия и горна част на тялото до бюста. Под изображението при теренно проучване са открити керамични късове от късния неолит. Според проф.Ана Радунчева комплексът е уникален спрямо организацията си на свещеното пространство.

Размерите на лъвската фигура са приблизително - дължина 8.80 m и височина откъм горната страна на склона 3.00 m. Около своеобразната "лъвската скулптура" на обширно пространство скалата е гола и образува нещо като скален постамент а в долната й част е изсечена малка пещера. Според проф.Радунчева по всичко гореописано изглежда, че лъвската фигура е била разположена в центъра на свещената територия, тъй като от нея започват и други изсичания и улеи, които се скриват под тревните чимове. (Подобно оформяне на лъвска фигура в централната част на светилищен комплекс има при селата Друмче и Обичник - т.нар. Скално-култов комплекс Друмче).

Точно срещу обекта, но в дъното на реката има скален каньон с неизвестна дълбочина. В него винаги се поддържа почти еднакво ниво на водата. Приема се че светилището и каньона са функционирали като единен светилищен комплекс. Цялото речно корито и пътят до скалното светилище са покрити с изключително красиви ясписи и ахати.

Трапецовидните ниши са издълбани във варовиковата скала са 11 на брой, разпределени на 2 нива, като сред тях има и недовършени, което дава възможност да се проследи начинът на изсичане.

Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата