От село Комунига (на пътя Асеновград - Кърджали) се тръгва на юг по пътя за село Безводно. За съжаление всички населени места по това шосе са без указателни табели. В село Женда се завива наляво по няколкостотин метра черен път и се достига село Небеска. Точно над селото в западна посока се намират скалните изсичания.

Светилищният комплекс до Небеска е сред най-дивните места в Източните Родопи. Само на триста-четиристотин метра западно от селото под един прилив от небе се разкрива почти целият реквизит на тракийската обредност – ориентирани на югоизток ниши и олтари, скални гъби и костенурки, сводове и стъпала, чудовищни профили и лица, оживяващи според пада на светлините и сенките.


Снимки: myivoblog.blogspot.com

Сподели!Местоположение

Времето

Виж прогнозата