Пещера Гоук Ин се намира при коритото на река Дишлик дере, под пътя към Крумовград и близо до Скалната Арка в района на Орешари.

Това е единствената открита досега пещера, в тавана (свода) на която са изсечени трапецовидни ниши. Тракийските скални ниши се срещат на много места из Източните Родопи, но обикновено са издялани на външните скални откоси. При пещера Гоук Ин те са издълбани и във вътрешната част на пещерата. Скални ниши са изсечени както вътре в самата пещера, така и отвън – на стръмната отвесна стена до входа й.

Гоук Ин е с надморска височина от 180 метра и е дълга 41 метра. Отворът й е широк, овално оформен и от вътрешността на пещерата се открива красива гледка към околността и река Дишлик дере. Пещерата е сравнително малка, едноетажна (с едно ниво), с денивелация от само 5 метра. Тя е суха пещера, в нея не се срещат калцитни образувания (сталактити, сталагмити, сталактони).

Пещерата е функционирала като светилище хилядолетия преди новата ера. Поради широко оформения си вход Гоук Ин е сравнително добре осветена.

Днес тя се обитава от прилепи, а в близост до тях, са си свили гнезда и лястовиците.

Пещерата е необлагородена, но достъпна за посещения. За да влезете в нея, трябва да изкачите не много стръмен участък над реката.


Снимки: haiduk-tourist.blogspot.com

Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата