Тракийско скалното светилище, крепост и некропол се намира в м. Ак кая (Бялата скала), върху билото на открояващ се бял скален венец от вулкански туфи, на 1,8 км югозападно от кметството на с. Ковил, на пътя Крумовград - Хасково (през с. Студен кладенец).

От запад личат следи от зид без спойка, преграждал достъпната страна. На билото в скалите са изсечени множество съоръжения с култово предназначение, жертвеници, улеи, има голяма, добре запазена шарапана, ниши и пр. Откритият по билото керамичен материал се определя от късната бронзова и ранножелязната епоха. По скалите на близката околност могат да се видят множество неголеми сводообразни пещери – навеси, някой от които дооформяни от човека.

Открит е скален некропол, съставен от 9 гроба, разположени около билото, върху което се намира култовият комплекс. Некрополът се разполага в един ред в скалния венец, обграждащ от изток скалното светилище на вр. Ак кая. Скалните гробове се различават от скалните гробници по опростената гробна камера, която е с трапецовизен или правоъгълен план, затваряна отгоре с каменна плоча. Некрополът при с. Ковил е от седем скални гроба с приблизителна ориентация С-Ю. Гробните камери са с форма на пресечена пирамида с правоъгълна основа. Отворът им отгоре е правоъгълен или овален, ограден с бордюр, осигуряващ както добро уплътнение със затварящата хоризонтална плоча-капак, така и оттичането на дъждовните води. Размерите на гробовете са 1,73х0,93 м и височина 0,69 м. Гробовете са ограбени още в древността. Установено е, че некрополът съставлява част от комплекс заедно със скалното светилище Ак кая. Откритите на повърхността на терена археологически находки: фрагменти от керамични съдове и антропоморфен мъжки идол датират некропола във II перод на ранната желязна епоха и към късната желязна епоха. Върху гробните съоръжения днес минава пътека свързваща, две от махалите на селото.


Източник: jti-rhodope.eu
Видео: https://youtu.be/40bLHxJEVko
Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата