Изключително красива група скални образувания може да бъде зърната в землището на с. Зимзелен, на около 3 км от Кърджали. Местността е обявена за природна забележителност през 1974 г. Посещението ѝ не представлява никаква трудност през всички сезони. Фигурите са изключително разнообразни по форма и размери като на височина са от 0,5 до над 10 м.

Каменните пирамиди са вулкански туфи с риолитов състав, чиято възраст е около 35 млн. години. През олигоцена днешните Източни Родопи са били дъно на море. В резултат на чести вулкански взривове, на морското дъно се образували дебели пластове вулканична пепел, примесена с различни късове от разрушаващите се по брега скали. Утайките се уплътнявали бавно и се превръщали в пластове от туфи, в които сега е оформена Каменната сватба. От съдържанието на различни минерали в тях скалите се обагрили в различни цветове – бял, жълт, розов, зелен, ръждивочервен. Сред тях има прослойки и от други скали – варовици, конгломерати и др. Различният минерален състав на скалите определя тяхната различна здравина, а това е важно условие за моделирането на фантастичните фигури на пирамидите, които стават обект на заинтригуващи легенди.

Според преданието на местните хора красив младеж се влюбил в девойка от съседното село. Пленен от момичето, момъкът залинял от копнеж по нея. Разбрал бащата за мъката на сина си и отишъл в селото да я откупи за снаха. Вдигнали голяма сватба. Изневиделица се извила вихрушка и повдигнала яшмака (булото) на булката. Видял свекърът лицето на девойката и онемял пред красотата ѝ, а после скверни мисли нахлули в душата му. Възмутена от греховните помисли, майка природа вкаменила шествието, за да предотврати тяхното осъществяване.

А според друга легенда, момъкът имал много възрастна баба, която го отгледала от малък. Тя не била поканена на сватбата, но гледала шествието, скрита между дърветата в отсрещната горичка. Разбрала за лошите намерения на свекъра и помолила Природата да предотврати това нещастие за внука ѝ. Малко след това тя също се превърнала в камък, който и до днес безмълвно присъства в отсрещната гора, сякаш да бди над сватбеното шествие. Малко известен е фактът, че на хълма срещу Каменната сватба, който се намира край с. Панчево, също има скални фигури. Една от тях наистина наподобява старица.

Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата