Долмените (гробница от каменния век от два побити камъка и трети поставен върху тях) се намират на 6.5 км източно от с. Черничево, в местността Хамбар дере. Разположени са от лявата страна на моста за с. Гугутка. Мястото под кошарата се нарича Чукурски юрен, а височината - Църквището. Над кошарата има широка поляна, през която минава едва забележим коларски път, водещ до гъста дъбова гора, където се намира некропол от 7 долмена. От тях добре запазени са 4.

Долмените са градени от 4 или 6 вертикално поставени каменни плочи. Входовете са от юг и представляват неголям страничен отвор в късата страна. В близост има следи от 3 полуразрушени долмена. Липсва могилен насип. В западния край на поляната са наредени обли камъни. Площадка (с размери 12.0 м на 6.0 м), която е свързана с некропола. Вероятно тук са извършвани ритуали, свързани с погребенията. Долмените се отнасят към края на ІІ – нач. на І хил. пр.Хр. В района на некропола има фрагменти от тракийска керамика, а в непосредствена близост е открита колективна находка от бронзови монети на Маронея (ІV в. пр.Хр.).

Забележка : Обектът е интересен, но труден за намиране. Най-добре е да се ползва придружител от местното население


Снимки: tourism.kardzhali.org

Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата