Крепостта се намира на 1.13 км, югозападно по права линия от центъра на село Охлювец. Изградена е на самостоятелно възвишение със стръмни склонове, свързано посредством седловина с планинския масив разположен северно от него. Достъпът до върха е през седловината. Върхът на възвишението е скалист. В него са изсечени две, една над друга, площадки. Крепостната стена е минавала под тях, опасвала е върха, следвайки контура на релефа. Градена е била от необработени, ломени камъни, без спойка. Няма запазени части от зида и над повърхността. Понастоящем представлява каменни разсипи по склоновете. Сред нападалите камъни се откриват фрагменти от битова керамика. Има два иманярски изкопа. От крепостта има пряк визуален контакт с крепостите при с. Голобрад, при с. Прилепци, при с. Македонци, „Моняк“, „Кирсетепе“ при с. Биволяне, „Юмрук кая“ при с. Гняздово, при с. Черна скала. Няма официално публикувани данни за мястото.

Снимки: Димитър Димов

Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата