Село Татул се намира на 15 км източно от гр. Момчилград. Сгушеното в Източните Родопи село започва да привлича вниманието след откритията, направени по време на археологически разкопки, на екипа на проф. Николай Овчаров. На 200 м от селото в местността Кая башъ, се разкрива един от най-величествените тракийски мегалитни паметници по българските земи - първият надземен тракийски храм. Впечатляващият култов комплекс е описан за пръв път от Никола Иванов в „Мастанлийски окръжен вестник“ през 1933 г. Комплексът се състои от древно тракийско светилище и средновековна крепост. Разкопките доказват, че светилището съществува от  ХV-ХIV в. пр. Хр.,  и без прекъсване е функционирало до началото на V в. сл. Хр., когато по тези земи е прието християнството. Подобно на Перперикон, на Татул се наблюдава приемственост между езическите култове и християнството.

В къснобронзовата и ранножелязната епоха (ХV–VI в. пр.Хр.) жертвоприношенията са се извършвали в открити олтари. През елинистичната епоха се появяват строителство и тракийска архитектура. Според археолозите в периода IV–I в. пр. Хр. се изгражда голяма каменна стена от добре оформени блокове, която огражда хълма. Малко по-късно е построен и храмът. Тогава култът започва да се практикува в закритото помещение, а мощите на тракийския владетел са пренесени и положени в хероона – мавзолея на владетеля. След като римляните идват на Балканите, храмът е обновен около средата на I в. сл.Хр. През ранновизантийската епоха (IV–VII в.) тук е построена крепост. По-късно тя е разширявана и преустройвана многократно. Днес са се съхранили останки от четириъгълна кула, чийто подземен етаж е служил за водохранилище. Друго водохранилище е издълбано в скалите и се намира на 5м от кулата. То има крушовидна форма и отвътре е измазано с дебел пласт хоросан. През Средновековието вероятно е имало и църква, която е разрушена напълно. Открити са две колони и два каменни капитела с релефно изобразени кръстове. Самото средновековно селище се е намирало в полето под крепостта и съвременното село, близо до реката. Там при стопански работи са намерени фрагменти от средновековна керамика и стъклени накити. Открити са и няколко некропола от това време, чиито гробове са оформени с каменни плочи. Те са доказателство, че местността около Татул се е смятала за свещена от дълбока древност.

Централното и най-високо място на скалния връх заема гроб с ориентация изток–запад.Тракийската гробница представлява пирамида, изсечена в скалата, с височина над 5 метра. На южната страна на скалата е издълбан друг подобен гроб, разположен в полусферична ниша. Нишата е покрита с арковиден, издялан в камъка, свод. Към двата гроба води изсечено в скалите стълбище, състоящо се от осем стъпала. По съседните канари са оформени култови площадки, стъпала към тях, ниши, системи от улеи и басейни за събиране на течност (най-вероятно кръвта от жертвата).

Смята се, че освен светилище за жертвоприношения, Татул вероятно е бил и място за наблюдение на Слънцето. Известни са невероятните астрономически познания на траките. Според елинските хронисти тракийските жреци са познавали поименно 500 звезди и са синхронизирали календара си по движението на небесните тела. Мегалитът е с ориентация изток-запад и издяланите процепи в скалите „улавят” лъчите в точно определени дни от годината - двете равноденствия, съответно на 20 или 21 март и 22 или 23 септември. Тракийската обредност е свързана най-вече с култа към Бога Слънце, известен като Дионис. По всяка вероятност жертвоприношенията са се извършвали при изгрев или залез.

Намерени са около 30 глинени олтара и още толкова ритуални съда. При разкопките на мястото са открити керамичен жезъл на жрец, запазено глинено кандилце с красиви орнаменти, прешлен за вретено, тежест за вертикален стан във форма на пирамида, много керамични предмети, монети от IV-III в. пр.Хр. от Тасос и Маронея, части от керамична маска на Дионис. Богата колекция от печати и ядра за тях доказват връзката на свещеното място с дейността на севаст Георги Палеолог. Открити са 13 оловни печата, като 6 от тях са негови. Това предполага, че вероятно е притежавал владение с център Татул. Георги Палеолог е известна историческа личност, живял в периода 1081–1115 г. Основоположник е на прочутата династия на Палеолозите, византийска императорска фамилия през ХIII–ХV в. Нейните представители управляват Византия в последните 250 г. преди турското нашествие. Сред находките е статуетката на гол мъж, който с едната си ръка е подпрян на лира, а с другата държи плектрон (пластинка от дърво, кост или друг материал, с която се докосват струните на музикален инструмент). Според някои учени статуетката най-вероятно изобразява прочутия тракийски певец и герой Орфей, а светилището е негов хероон (гробница), построен през елинистичната епоха (IV-III в. пр.Хр.). Според късни гръцки версии Орфей е син на Аполон и на музата Калиопа. Той се противопоставя на Дионис, славейки единствено Аполон. Заради това Дионис заповядва на менадите да го разкъсат. Връзката с Аполон е много важна, защото може да се окаже, че статуетката е изображение на събирателен образ на двамата. Намерената бронзова статуетка според археолозите е доказателство, че Татул е символично светилище, посветено на Орфей, което е единственото разкрито не само по българките земи, но и в Европа.

Любопитно е, че при Татул е открит корен от лоза на възраст около 3000 години (от времето на траките, обитавали тези земи), който е спасен и се размножава (за да се възстанови и гъстото тракийско вино). Гроздето е наречено „Сълзата на Орфей”.

Татул е уникален паметник като история, архитектура и строителство. Според археолозите не е типичен представител на мегалитните паметници. Съчетава стария мегалитен паметник със зидана архитектура, която се вписва в него.


Работно време:

Понеделник – Неделя 09:00 ч – 20:00 /лято/

Понеделник – Неделя 09:00 ч – 17:00 /зима/

Вход: Безплатен в деня на фестивала „Нощта на Орфей”

За ученици – 1 лв.

За възрастни – 3 лв.

Беседа – 10 лв.

Тел. за връзка: 0888 52 84 67

Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата