Крепост Асар се намира на едноименния връх, на 1.44 км западно по права линия от с. Прилепци. Изградена е на върха на самостоятелно конусообразно възвишение, на десния бряг на река Арда, доминиращо над околността. От с. Прилепци до крепостта се стига по черен път. Другия вариант е от гр. Кърджали по шосето за село Кьосево, като крепостта се пада от дясната страна на най-високото място.

По черния път от с. Прилепци може да се стигне до подножието на хълма с автомобил. От там тръгва пътека в източно направление. При поставянето на стълбове за електричести далекопровод е изсечена просека, по която може да се стигне до върха откъм изток.

Крепостната стена е срутена и камъните образуват вал покрит с пръст и обраснал с храсталаци от запад и юг. На места ерозията открива част от останалия зид, най-вече от изток и север. Стената е следвала релефа на върха. Зидана е от ломени камъни. Спойката е бял хоросан. Северната част е имала по-сложен фортификационен план. Не е възможно да се определи откъде е бил входа. На най-високата точка, зад северната стена има руини на сграда. Размерите и са приблизително 10 х 3 м. Има издължена елипсовидна форма с направление изток-запад. В двата края ясно личи заобляне. Зидана е с частично обработени камъни споени с бял хоросан. Около разсипаните камъни се срещат и парчета от тухли. Глината за тях е месена със слама и след изпичането й сламата е оставила следи в нея. Вероятно южно е имало и други постройки, за което загатват стърчащите от земята камъни. По цялата територия на крепостта са разпръснати парчета от груба и по-финна керамика.

От крепостта е имало идеален обзор във всички посоки. На изток има много добър визуален контакт с крепостта Мнеакос. На север и запад с крепостите по поречието на р. Арда.

Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата