Скалите по поречието на р. Арда са застинала лава от активната вулканична дейност в района преди милиони години. Част от кратерите са частично разрушени от водите на реката. Край с. Студен кладенец, в близост до язовирната стена, са формирани големи минерални жили с кварцови и халцедонови включения. Отломки от тях, понесени от бързата вода, при среща със скалите придобиват въртеливо движение, като стържат от упор околните скали, постепенно, започват да ги заряждат. Оформя се вдлъбнатина, която с течение на годините става все по-голяма. Така са се появили големи дупки в скалите, които в геологията се наричат „абразивни кладенци“, т.е. образувани от стържещото действие на по-твърди скали. Те са с различна големина – от съвсем малки с диаметър 20 см. и дълбочина 10 см, до огромни – с диаметър 7-8 м. и дълбочина 10-15 м. Кладенците се намират в коритото на реката и са много удобни укрития за зимуващите в ждрелото риби. Тук се срещат и най-различни влечуги и земноводни.

Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата