Язовир „Ивайловград“ се намира в Източните Родопи по долното течение на река Арда преди реката да напусне територията на България и да продължи в Република Гърция. Разположен на 10 км северозападно от гр. Ивайловград.

Язовирът е построен през 1964 г. По предварителен план е замислен да е най-големия язовир на Балканския полуостров с височина на стената 105 м. Поради опасност да залее мините до Маджарово, планът е променен. Днес язовир "Ивайловград" е с дължина 30 км най-дългият в България, заемащ площ от 15 км². Басейнът на язовира се простира на територията на общините Маджарово, Любимец и Крумовград.

Язовирната стена е бетонова гравитачна, с максимална височина 73 м и дължина по короната 250 м. Тя е в коритото на река Арда в община Ивайловград, северно от град Ивайловград. По короната на стената минава пътят гр. Ивайловград – гр. Любимец.

Голяма част от 64 километровата брегова ивица, е покрита с гъсти широколистни гори.

Водите му са богати на риба: сом, шаран, бяла риба, костур, кефал, червеноперка, уклей и други сладководни видове риба. Това го прави подходящ за риболов.

Предлага и условия за практикуване на водни спортове - ежегодно в началото на месец юни тук е финалът на Републиканската регата по кану-каяк.

Хидровъзел „Ивайловград“ е последното стъпало от водноелектрическа каскада „Арда“, по средното и долното течение на река Арда, състояща се от язовири Кърджали, Студен кладенец и Ивайловград, ВЕЦ и други хидро- и електросъоръжения, изградени на едно поречие. По обща водосборна площ от 5128 км2 и инсталирана мощност каскадата се нарежда сред най-големите хидро-енергийни комплекси в България, а по общ обем на язовирите от над 1,2 милиарда м3 е на 1-во място в страната. Основното предназначение е производство на електрическа енергия и регулиране на речния отток.


Източник: wikipedia.org

Снимки: wikipedia.org

Сподели!Местоположение

Времето

Виж прогнозата