На територията на община Черноочене е изграден най-големият в Източните Родопи язовир за питейна вода „Боровица“.

Намира се на река Боровица, ляв приток на река Арда с дължина 5 километра и съдържащ 27 милиона кубически метра водна маса. Стената на язовира е земно-насипна – една от най-големите земно-насипни стени в България. Има интересен преливник – представлява голяма фуния, от която чрез тунел излишната вода се отвежда в реката след стената. Площта на язовира е оградена, къпането и риболовът са забранени. По стената преминава пътят за с. Безводно, както и маршрут за вр. Чиляка. По поречието на реката се срещат много интересни и редки птици – коприварчета, дроздове, бяла чапла, червена чапла, блестящ ибис, сокол скитник, царски орел, орел рибар, орел змияр, белошипа ветрушка, ливаден дърдавец и много други.

Водата на „Боровица“ се отличава с изключителни качества, а над 100 000 жители на област Кърджали са нейни консуматори.


Източник: chernoochene.com

Снимки: chernoochene.com

Сподели!Местоположение

Времето

Виж прогнозата