Старите мостове в Източните Родопи са ценно архитектурно-историческо наследство. Строени са предимно в периода на българското възраждане, XVIII - XIX век. Тук има стари стратегически пътища още от Древността до Средновековието. Свързвали са Горнотракийската низина с градовете от Беломорието и Средиземноморието. Пресеченият планински терен и поройните дерета и реки са принудили строителите да изградят редица мостове за тяхното преминаване. Те са едносводести и многосводести. Засводяването става в полукръг, като ширината на подпорното засводяване е 4-5 до 8 м.

Такива мостовете са запазени в и с. Шумнатица. Първият е в близост до кметството (махала Каменска), непосредствено до новия мост, по който минава асфалтираният път. Той е едносводест. Сводът е широк 10.1 м и висок 6.80 м. Облицован е с правоъгълни плочи и корниз. Платното е дълго 19.30 м, широко е 2.70 м, като в единия край е разширено с 1.50 м. Нагоре срещу течението на рекичката има още два моста.

Според Иван Балкански „Често тези мостове се наричат „римски”, така както всички старини се смятат за построени от римляните.

Всъщност мостовете в Източните Родопи са наричани от местните „румели кюпрю“, което е по-вярно да се превежда като „византийски мост“.


Маршрут от с. Кирково, с. Шумнатица до обекта – 6 км

Източник: tourism.kardzhali.org

Снимки: tourism.kardzhali.org

Сподели!Местоположение

Времето

Виж прогнозата