Пърнарите се намират малко след Джами махле (Махалата с джамията), от дясната страна на пътя за Златоград.

В края на 70-те години са открити три пърнарови дръвчета с височина 3, 4 и 5 м. Това са единствени представители в региона. През 1981 г са обявени за природна забележителност. Теренът, на който растат пърнарите, е с южно изложение, наклонен. Основната скала е типичен пясъчник, почвата е плитка, канелена горска.

Произходът на трите пърнарови дръвчета не е изяснен. Под тях, на площ от около 50 дка има много стари пърнарови храсти, които заедно с хвойновите образуват едно напълно завършено хвойново-пърнарово съобщество. Някои от пърнаровите храсти достигат до 1.5 м височина, други са съвсем ниски. Възможно е трите дръвчета да са подкастрени храстчета, които впоследствие са се развили като дръвчета. В близката борова гора, западно от джамията, покрай дерето има още няколко пърнарови дръвчета и храсти.

Пърнарът (Quercus coccifera) е вечнозелен дъб, реликтен вид от средиземноморски произход. Включен е в Червената книга на България, в категорията на редките видове. Развива се като храст или малко дръвче с височина 5-6 м. Листата му са дребни, от 1.5 до 4 см дълги и до 3 см широки, кожести, тъмнозелени, бодливи. Жълъдите му достигат до 2.5 см дължина и са с променлива форма.


Забележка: Обектът е леснодостъпен.

Маршрут от с. Бенковски до обекта – 5 км.


Източник: tourism.kardzhali.org

Снимки: tourism.kardzhali.org

Сподели!Местоположение

Времето

Виж прогнозата