Тракийска и средновековна крепост Окопа се намира на 2.82 км западно по права линия от центъра на град Маджарово, в м. Менекенските камъни.

Крепостта е издигната на скалист връх, доминиращ в околността, като умело е вписана между отвесните скални венци. Има неправилна форма продиктувана от терена с максимални размери 213х130 м. Общата площ на укреплението е 14 дка., от които 3-4 дка. са обитаеми, а останалия терен е  зает от скали.

Крепостните стени са с различна дебелина в зависимост от достъпността на терена пред тях.  Изградени са от два вида градежи, тракийски и средновековен. Тракийските стени са градени от ломени камъни без спойка и представляват по-голямата част от укрепленията. Средновековните стени са градени с бял хоросан и се издигат основно на по-достъпните участъци, които са имали нужда от подсилване.

Входът на укреплението е от северозапад, като подхода към него е по билото на рида. Защитен е от югозапад от малък форт добре оформен между скалите с максимални размери 26х7 м и площ от 0.144 дка. Фортът има собствен вход разположен от югоизток от към вътрешността на крепостта. Този вход е отбраняван от полукръгла кула, която се издига над отвесните югозападни скали.

Вътрешността на крепостта е гъсто застроена. В нея се различават основите на множество сгради включително останките от голяма църква издигната на най-високата точка. В южната част, в скалния терен е изсечена голяма щерна с правоъгълно сечение. Южно от щерната точно на ръба на скалите се виждат множество изсичания, шарапани, улеи и други следи от тракийака култова дейност.

Северозападно от крепостта се намират останките от две тракийски зидани гробници. Едната е напълно унищожена от иманярите. Втората все още е относително добре запазена. Наличието на богати гробници и култови изсичания показва, че укреплението не е имало само военна функция и в него са живеели аристократи и висши духовници.

Крепостта е изоставена през I или II в. след трайното преминаване на тези земи към Римската империя. Средновековната крепост, вероятно е възникнала след X-XII в.


Източник: bulgariancastles.com

Снимки: photos.google.com

Сподели!Местоположение

Времето

Виж прогнозата