Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост има на връх "Бакаджик тепеси"/"Бакаджика", на 0.5 км северозападно по права линия от центъра на село Медевци.

Издигната е на самостоятелно възвишение с издължена, дъговидна форма. Изпъкналата част на дъгата е насочена на югозапад, от където склоновете са отвесни. Достъпът до върха на възвишението е от изток, където склона е по-полегат в сравнение с другите посоки. В най-високата част на билото, от североизток, личи заравняване, което формира площадка с приблизително елипсовидна форма. Стена е била изградена само от изток, като тя е имало форма на дъга. Заграденото пространство е 0.4 дка с максимални размери 42х16 м. От югозапад скалите са почти отвесни и са създавали естествена защита на укреплението. Крепостната стена днес е силно обезличена, като се проследява във вид на вал висок едва 0.3 м.

Както на върха, така и по склоновете на възвишението се намират множество парчета от груба битова керамика, направена от глина, съдържаща доста примеси от пясък, а така също и парчета от финна битова керамика, направена от пречистена глина.

Твърдината е стратегическа, защото върхът доминира над околната равнина. От него има прекрасен обзор към долината на река Върбица, на голямо разстояние, както и към всички околни крепости и наблюдателни кули на близко и голямо разстояние. На запад от възвишението, между селата Бенковски и Добромирци има тракийски, скален, култов комплекс. Самото възвишение има интересна геологична структура. Основата му е вулканична скала, върху която е отложен седимент. Ерозията отмива седимента и на повърхността се появяват фосилизирани раковини на древни охлюви и интересни минерали с кристална структура. Местните жители в село Медевци сподели, че под тепето навремето имало тунели, в които по време на възродителния процес местните се криели, но нямат информация за строителите на тунелите.


Източник: bulgariancastles.com
Снимки: bulgariancastles.com
Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата