Защитена местност Мандрата се намира в землището на с. Чал. Заема площ от 0,2 ха. На територията на защитената местност се намира водопад Мандрата на р. Ташбунар дере, с височина на пада 3 метра. Обявен за природна забележителност.

Целта на обособяване на защитената местност е опазване на водопада.


Снимка: bg.wikipedia.org

Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата