Плувен комплекс „81“, гр. Ардино

, , Плувен комплекс "81", гр. Ардино
263

Плувен комплекс "81" е изграден по проект "Изграждане на плувен басейн в УПИ II- 330 от кв.34 по ПУП на гр. Ардино" на Стратегията за местно развитие на СНЦ „ МИГ Ардино”. Реализран е по ос 4 на подхода ЛИДЕаР от Програмата за развитие на селските райони. Финансиран е от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет на Р. България.

Басейнът е с размери 25x13 м, разполага с детски кът, джакузи, бистро, душове, съблекални. Денонощно комплексът е под видеонаблюдение.


Телефон: 087 733 6200

Снимки: Kompleks 81/fFacebook

Сподели!Местоположение

Времето

Виж прогнозата