Това е интересен геоложки феномен, формиран в края на XIX век. Представлява висок, прекъснат през средата хълм, вляво от пътя за село Воденичарско, малко преди началото на резерват „Чамлъка“.

Лявата част на хълма е отместена и потънала спрямо дясната на разстояние около 600 м. Разликата във височината е около 80 м. Счупването е резултат от тектонско отместване. Това е вид огромно свлачище, активирано в резултат от незапомнени валежи. Хълмът е изграден от силно напукани скали (перлит и риолит), а под тях има водонепропускливи мергели и глини. В резултат на валежите и проникналата в дълбочина вода, горестоящите скали са се приплъзнали в посока на близката рекичка и по този начин е станало отцепването на планината. Отместването е било придружено със силен пукот и огнени отблясъци, за което споменът в близките села се предава от поколение на поколение. Това се дължи на високата температура, която се развива при силното триене на пластовете.


Източник: tourism.kardzhali.org

Снимки: Ахрида-Дестинация Родопи

Сподели!Местоположение

Времето

Виж прогнозата