Находище на Родопска горска майка с. Перперек

863

Защитената територия е обявена през 1984 г с цел опазването на находище на родопска горска майка (Lathraearhodopaea), семейство Живеничеви (Scrophulariaceae). Намира се в землището на с. Перперек - по течението на р. Перперек, между с. Перперек и с. Сватбаре, с площ 1.70 ха., където се наблюдават малки групи от растението.

Растението е балкански ендемит, среща се само в България и Гърция. Включено е в Червената книга на България и в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.

Родопската горска майка (Lathraea rodopaea) е многогодишно тревисто растение, паразит по корените на различни видове дървета. Поради паразитния си начин на живот няма хлорофил и развити листа. Единствената надземна част, която се вижда, е висока до 40 см съцветие с множество розови цветове. В България е установен в Родопите, Рила, Тракийска низина и планината Славянка, а също така широко разпространена в резерват Шуменско плато. Цъфти през месеците март-май.


Източник: bgflora.net
Снимки: К. Методиев
Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата