Барутчийницата е в центъра на Ардино, непосредствено до Общинския исторически музей. Тя е единствената сграда в града, обявена за недвижим архитектурен паметник на културата. Построена  е през последната четвърт на XIX век, най-вероятно едновременно със сградата на днешния музей  от български майстори. Представлява неголяма, но изящна каменна постройка, носеща стиловите белези на Брациговската строителна школа. Архитектурно бижу, напомнящо по конструкция еднокорабна църква, но всъщност рядко свидетелство за естетиката на служебно-административните сгради, запазени на територията на страната от тази епоха. Служила е за барутен погреб и склад за муниции на турската войска до края на Първата световна война, когато градът окончателно става българско владение, макар да е формално присъединен към националната територия още през 1912-1913 година. След края на Първата световна война барутчийницата е изоставена като военно съоръжение.

Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата