Единствената запазена в оригиналния си вид Барутчийница на Балканите се намира в град Ардино. Обявена за недвижима архитектурно строителна културна ценност, тя може да бъде видяна в двора на Историческия музей. Построена е през 18-ти век, най-вероятно едновременно със сградата на днешния музей, по възлагане на османското управление. През 2013 г. в рамките на проекта „По Дяволския мост – към райските пътеки към Ардино” е изцяло реставриран, консервиран и отворена за посетители. А финансирането бе от Европейски фонд за регионално развитие и държавния бюджет. Експозицията в нея включва стари пушки, саби, ками и други оръжия от Османския период и с всеки изминал ден привлича интереса на все повече туристи и гости на общината.

„Барутчийници(Baruthane)са се наричали местата, където се е произвеждал или съхранявал барутa в пределите на Османската империя. Първите барутчийници са изградени по времето на Султан Баязид ІІ (1481-1512 г.). Наричани Baruthâne-i âmire , барутчийниците се превръщат в едно от най-важните съоръжения в пределите на Империята”, започна беседата си уредникът на музея Танер Чобанов.

Една от революционните идеи на Османците е изграждането на множество по-големи и по-малки барутчийници в пределите на империя, вместо да съсредоточат цялото производство на едно място. Идеята за множеството барутчийници е продиктувано от възможността при възникване на размирици, въстания или бунтове единиците разположени на съответната територия да се противопоставят самостоятелно, бързо и ефективно.


Източник: ardino.bg

Снимки: Ахрида-Дестинация Родопи

Сподели!Местоположение

Времето

Виж прогнозата