Тракийска и средновековна крепост се намира на връх "Шиш тепе", на 1.88 км югоизточно по права линия от центъра на град Маджарово. Издигната е на самостоятелен, конусообразен връх с много добра видимост към река Арда и долините на околните притоци. Възвишението е обградено от всички страни с дълбоки дерета и стръмни склонове. Укреплението е построено на самия връх на хълма и има неправилна елипсовидна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Максималните му размери са 28х13 м с площ от 0.26 дка.

Днес стените градени с ломени камъни без спойка се проследяват във вид на насип, обикалящ венеца на възвишението. Входът на твърдината се намира на североизточната стена. Теренът е сравнително по-полегат и достъпът е по-лесен.

Според местния фолклор, на „Шиш тепе“ се намира старо тракийско светилище.  Укреплението е с военна функция, тъй като положението му е стратегическо по отношение на възможностите за контролиране на пътищата в региона. През средновековието местоположението на малкото укрепление е добре оценено. Може да побере не повече от 40 войника. Изпълнява сигнално-охранителни функции и през този период.


Източник: bulgariancastles.com

Снимки: photos.app.goo.gl

Сподели!Местоположение

Времето

Виж прогнозата