Укрепено светилище Тапеджур тепе/ Тапеджиюрен с. Джанка

55

На 0.75 km южно по права линия от кметството на село Джанка, на възвишението "Тапеджур тепе"/"Тапеджиюрен", се намира тракийско укрепено светилище.

Светилището е изградено на възвишение с конична форма. Склоновете му са сравнително стръмни, обраснали с ниски дървета и храсти, а от север с иглолистна гора. Достъпът до върха е най-удобен от северозапад поради по- рядката растителност. По склоновете на възвишението се виждат множество нападали камъни. Върхът е бил заравняван като по този начин е била образувана площадка с приблизително елипсовидна форма, издължена в посока изток-запад. Цялото заравнено пространство е гъсто застроено. Заради силната затревеност на останките, не може да се определи със сигурност, кои останки са от битови, храмови и стопански сгради и кои са от крепостните зидове. Градежите са от едри, необработени камъни, без спойка. Останалата част от пространството изобилства от пръснати или събрани на купчини камъни. От запад, приблизително на 15 m под върха се вижда засичане на склона.

Според списък на обявените археологически паметници на културата, обн., ДВ, бр. 65 от 12.08.1994 г. , намиращото се на „Тепеджиюрен тепе“ е тракийско култово място. Крепост или култово място, то е функционирало в едно с намиращата се наблизо крепост „Таш аул”. Свързва ги дълго и тясно възвишение по чието било личат следи от постройки, правени от необработени камъни без спойващ разтвор.

Паметник от местно значение.


Източник: bulgariancastles.com
Снимки: haiduk-tourist.blogspot.com
Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата