Тракийско укрепено селище има на скалисто възвишение на 1.17 км западно по права линия от центъра на с. Вранско.

Укреплението е издигнато на възвишение с издължена в посока северозапад-югоизток елипсовидна форма. От север, запад и юг хълмът е опасан от р. Крумовица, а от изток посредством тясна седловина е свързано с останалата част от масива. Горната част на възвишението е заета от платовидна, скална формация с отвесни стени. Формата и е правоъгълна, с размери 150х100 м. Височината на скалите от изток е около 6-7 м като постепенно се снижава до около 2 м на запад. Склоновете на възвишението са залесени с борове. Повърхността на платото е обраснала с бодливи храсти.

Естествената защита на мястото, близостта му до реката и плодородните почви в нейната долина са привлекли вниманието на хората населявали някога района. На възвишението е било издигнато укрепено селище, което е приютявало околното население, занимаващо се със земеделие в плодородната долина и е контролирало движението по реката и път, минаващ през нейната долина.

За да се обезопаси мястото допълнително, от най-достъпната му част, откъм изток е била изградена преградна стена. От север, където височината на скалите не е голяма, дъговидна стена свързваща се с преградната е подсигурявала допълнителна защита. Стените са градени от необработени камъни без спойка. Практически, няма запазени части от зида над повърхността. В момента стените представляват затревени валове.

Входът в селището вероятно е бил от юг, между отвесните скали и преградната стена. В скалите от юг могат да се видят изсечени още няколко по- малки входа. По повърхността се срещат фрагменти от битова керамика.


Източник: bulgariancastles.com
Снимки:bulgariancastles.com; picasaweb.google.com
Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата