Тракийско светилище, селище и крепост Асар се намира на едноименното възвишение, на 1.07 км северозападно по права линия от центъра на с. Ковил.

Светилището е разположено около венец от бели вулканични скали (вулканични туфи), който се издига върху билото на каменист хребет. Системата от защитни стени е доста голяма. Най-югоизточната част от стените и от селището е компрометирана от стара махала на с. Ковил, за която е използван материал от укрепленията. В отделни участъци крепостните стени са двойни, като разстоянието между тях е около 3-6 м. Най-вътрешното пространство е обиколено със самостоятелна стена, която е най-запазена от север на височина 0.5 до 1 м. Тази стена затваря акропол с неправилна форма с площ 9.3 дка и максимални размери 160х70 м. В централната част на акропола има място, което се нарича от местните и археолозите "двореца" и е с голяма концентрация на строителна керамика. Най-вероятно там е имало голяма представителна сграда. Входът му е в най- източната част на стената. На изток от него, личат следи от зид без спойка, преграждал достъпната страна.

На билото в скалите са изсечени множество съоръжения с култово предназначение-жертвеници, улеи, има голяма, добре запазена шарапана, ниши и два кладенеца. Откритият керамичен материал се определя от късната бронзова и ранножелязната епоха. При проведените в периода 1991-1993 година организирани разкопки е открит и един анфороподобен идол.


Източник: bulgariancastles.com
Снимки: haiduk-tourist.blogspot.com
Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата