Укрепено, тракийско светилище има в местността „Куванджика“, на 0.72 км източно по права линия от центъра на село Чавка. Обекта е локализиран през 1994 г. Отнася се към късната желязна епоха от края на ІІ и началото на І хил.пр.н.е. Намира се на билото на възвишение със стръмни склонове. Най-достъпно е от запад, откъм село Чавка.

Представлява три огромни скали, по които се виждат множество скални изсичания, както и скални ниши. Те са свързани с крепостна стена изградена от ломени камъни без спойка. Следи от нея се откриват на северния склон на възвишението. Тя е затваряла пространство с елипсовидна форма и площ 0.33 дка с приблизителни размери 38 м. На около 44 м западно от светилището се забелязват следи от преградна стена, която е контролирала достъпът до култовото място.

Следите от тракийските светилища се откриват най-често върху билото на изолиран връх или възвишение, както и около изявени скали, като обикновено имат и крепостна стена, а селищата са разположени на седловини или полегати склонове, в близост до водоизточник.


Източник:bulgariancastles.com Снимки:photos.google.com
Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата