Тракийска крепост и светилище Баллъ кая се намира на 1.33 км югоизточно по права линия от центъра на село Мишевско.

Изградена е на самостоятелно възвишение, с недостъпни отвесни, скални склонове от юг и север и стръмни от останалите страни. Достъпът до нея е бил от запад, където е била изградена преградна стена, конструктивно включваща естествените скали на мястото. Стръмните склонове и отвесните скали от север и изток създават естествена защита на мястото. Крепостна стена е опасвала върха от юг. Зидана е от необработени камъни без спойка.

Южно, под върха се намира група скали наричани „Баллъ кая“, в превод от турски Медената скала. Под тях тече река Джебелска. До скалите откъм върха се стига по тясна седловина. Стена от изток, паралелна на седловината е свързвала скалите и крепостта. В пространството зад нея е имало постройки. Скалите вероятно са били почитани като светилище. На нея се наблюдава всечено в скалата ритуално стълбище. На всякъде из скалистия хълм се забелязват изсечени основи на сгради. И всечени в скалите надписи. Мястото изобилства от фрагментирана битова керамика.


Източник: bulgariancastles.com Снимки: haiduk-tourist.blogspot.com
Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата