Намира се на 9 км от Златоград, край с. Добромирци. Запазени са основи на трикорабна базилика от IX-X в., с дължина 9 м и ширина 11 м. Върху този храм е построена друга средновековна църква през XIII-XIV в. Близо до храма има некропол с 10 погребения, където са открити и два детски гроба. В църквата е открит гроб на високопоставен служител, почитан до XIII в., вероятно ктитор на по-ранната базилика.

Легендата разказва, че при ремонт на джамия в близкото село е намерен гроб на висш духовник, погребан в седнало положение, със златовезани дрехи и корона като на патриарх.

В край на XIV в тук е изпратен на заточение последния български средновековен патриарх Евтимий.


Източник: novjivot.info

Снимки: zlatograd.top

Сподели!Местоположение

Времето

Виж прогнозата