Средновековна крепост Торлакхасар/Кран/Крал с. Кран

522

Средновековна крепост Торлакхасар/Кран/Крал се намира на едноименния връх на 1.09 км североизточно по права линия от село Кран.

За тази крепост има легенда, че тук са станали ожесточени битки на българските войски с кръстоносците. Под крепостта реката се казва Крал дере. През късните години на османския феодализъм тук е била резиденцията на местния феодал Токачлията. В продължение на много години обектът е подложен на разкопаване за строителен материал и на иманяри, които търсейки златото на Токачлията, са унищожили голяма част от зидовете. Южният район на крепостта е стръмен, затова крепостна стена е изградена само на достъпните места. Тя е дълга 60 м, широка 1.75 м, висока до 1.5 м, в момента, когато е проучвана. В югоизточната част личат основи на сгради и стена.  Западната страна, макар и лесно достъпна, не е застроена. Тя е с дължина 21 м. На северната и североизточната страна има крепостна стена, остатъкът от която е 6 м.

В средата на крепостта е натрупана купчина камъни, разположени в посока изток-запад, вероятно от разрушените зидове на църквата. Крепостта е строена с добре обработени от лицевата страна ломени камъни, споени с бял хоросан. В северната страна на стената личат леглата на сантрачи. От керамичния материал, намиращ се по повърхността, и от този, който е изхвърлен от изкопите,се вижда, че тази крепост е обитавана и по-късно, през периода на османското владичество. Както в нивите при с. Токачка и в самото село, така също и при другите околни села са разрушавани при полска работа средновековни гробове.


Източник: bulgariancastles.com
Снимки:haiduk-tourist.blogspot.com
Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата