Скално светилище Малък тулпан при с. Дрангово

92

Скалното светилище Малък тулпан е разположено на връх на рид разположен на 2 км на юг от село Дрангово.

Обектът е регистриран по време на теренни проучвания от доц. Георги Нехризов през 2004 година.

По повърхността на рида се откриват фрагменти керамика и мазилки във високаконцентрация. От източната страна на две изявени скали с височина около 12 м са издълбани три на брой трапецовидни ниши с размери: височина – 0,75 м, ширина 0,20-0,30 м. Както повечето светилища в този район най-голяма е концентрацията на керамични фрагменти от Каменно-медна епоха и от късната Желязна епоха.


Снимки:haiduk-tourist.blogspot.com
Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата