Скалните ниши се намира на 150 м югозападно от селото. Нишите са 18 на брой, от които 16 са трапецовидни и 2 елипсовидни. Те са издълбани в три реда. Датират от I хил. пр. Хр.

В групата има недовършени ниши, позволяващи да се реконструира процесът на създаването им. Първо върху скалата очертавали бъдещата им форма, след което отнемали пласт от 2-3 см. След това длетата изсичали необходимата дълбочина. Дейността на майсторите допълнително се затруднявала от това, че за нишите са избирани скали с издадена козирка пазеща ги от преките атмосферни влияния.


Източник: seecorridors.eu; krumovitsa.com Снимки: haiduk-tourist.blogspot.com
Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата