Обектът е с площ 0,5 декара, разположен в най-източната част на билото на рида Асара, на 1,9 км. югоизточно от с. Овчево.

Тук, на най-високата точка се издига на височина до 2 м каменен насип на огромна кръгла постройка, чиито вътрешен диаметър е около 24 м. Твърде е възможно тази кръгла постройка да се е разполагала в още един външен, много по голям кръгъл двор, очертан от камъни по повърхността на терена. Големината на обекта предполага неговото култово предназначение. Вероятно светилището е свързано с двете крепости на намиращи се западно по билото на същия рид.


Източник: bulgariansanctuaries.com

Снимки: bulgariansanctuaries.com

Сподели!



Местоположение

Времето

Виж прогнозата