Обектът се намира на в. Биркаинджик, с. Чубрика. Заема самостоятелно възвишение със стръмни склонове, на площ 0,1 декара. Има видимост към всички околни крепости и пътища в региона. Достъпа е от югозапад, където се свързва с основния масив, чрез седловина. Склоновете на възвишението са много стръмни и залесени с борово гора.

Крепостта е имала 2 крепостни стени, външна крепостна стена с овална форма, затварящата площ около 2.5 дка. Тази стена от към югозападната достъпна част е била доста по дебела. Вътрешната крепостна стена представлява кръг с диаметър около 15 м, затваряща площ от 176 кв. м. На североизточната част от стената на цитаделата е построен малък параклис. От североизток, север, северозапад, запад и югозапад, крепостта е обиколена от стар античен и средновековен път, който е свързвал град Ардино с град Кърджали до средата на 20 век. На него северно от крепостта е съществувал крайпътен хан, който по сведения на местен жител е бил много стар.

От местен хотел на мястото е поставена информационна табела, че на върха е съществувал храм на Бендида. Не става ясно от къде е информацията за светилището. Вероятно може да се определи с известна сигурност само чрез разкопки.


Източник: bulgariansanctuaries.com
Снимки: bulgariansanctuaries.com
Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата