По периферията на билото е била изградена ниска стена от ломени камъни. Разкопките установяват културния пласт с дебелина до 0,50 м от черна ронлива пръст, примесена с керамични фрагменти от работени на ръка и на колело съдове във висока концентрация и глинени мазилки. Намерен е глинен печат за псевдошнурова украса и фрагменти от малки амфори.

Светилището е с площ 0,5 декара. Хронология: ранна желязна епоха, късна желязна епоха.


Източник: bulgariansanctuaries.com
Снимки: bulgariansanctuaries.com
Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата