Светилището се намира в м. Адата , с. Паспал, община Ардино. Разположено е в най-високата част на изявен връх (хълм), на площ 1,5 декара. На ръба на билото са изградени две успоредни стени откъм североизточните и югозападните склонове.

Открито е каменно струпване от късната бронзова епоха, под което са разкрити материали от късния халколит, постройка от същата епоха, която отчасти е вкопана в материковата скала. В очертанията на постройката са разкрити около 10 цели глинени съда, антропоморфни и зооморфни глинени идоли, прешлени за вретено, фрагмент от глинена лъжица, кремъчни артефакти – стъргалки, ножове, пластини и др, каменни оръдия на труда – тесли, брадвички, чукалки, гладилки, хромели, както и малък предмет от мед (вероятно „капка”). Липсват животински кости.

На обекта се открити 4 ями, вкопани в материковата скала, в които са открити цели предмети, наред с керамични фрагменти, въглени и каменни оръдия и които са интерпретирани като култови.


Източник: thrabyzhe.com: bulgariansanctuaries.com

Снимки:bulgariansanctuaries.com

Сподели!Местоположение

Времето

Виж прогнозата