Пещерите се намират по пътя за с. Чакаларово - с. Кремен. Има достъп за автомобил. Най-добре е да се посещават с придружител от местното население.

Около с. Кремен, са регистрирани седем пещери с различна големина. По-големите са Златната яма, Безименна, Кременска, Водната яма, Кутлената яма, Малката цепка.

Пещерите са с дължина около 170 м сравнително плитки, формирани в мраморизирани варовици. Пещерната фауна привлича с интересни екземпляри. В списъка ѝ са прилепи, стоножки, скорпион. Срещат се дребни рибки в езерото на пещера Водната яма. Впечатляващи пещерни образувания могат да се видят в пещера Златната яма - драперии, сталактити, дендрити. В местността Кутлената се намират мраморизирани варовици, но входовете на пещерите за прикрити с прораснали храсти.


Забележка: Мраморизираните варовици са лесни за откриване в местността (Кутлената), но входовете на пещерите за прикрити с прораснали храсти. Най-добре е да се посещават с придружител от местното население.

Маршрут от с. Кирково, разклон Кремен до обекта – 10 км.

Внимание!: Пещерна фауна в РБългария е под закрила на Закона за биоразнообразието.


Снимки: tourism.kardzhali.org

Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата