В местността Чуките, по протежение на рида на площ около 800 м са издигнати 5 надгробни могили, разпределение от 100 до 300 м една от друга.

Могилата 1 е разположена в билната част на м. Чуките, на ок. 2.6 км западно от село Черничино. Тя е най-източната и най-голяма в некропола – висока е 4 м, с диаметър при основата 40 м. Датирана е в периода ІV-ІІІ в.пр.Хр.

Състои се от дромос, правоъгълни пред-камера и гробна камера, с общата дължина 6 м и приблизително разположени в една ос с входа.

Дромосът води към тясна правоъгълна пред камера, следвана от гробна камера с правоъгълен план. И двете помещения са изградени от блокове с различни размери, изсечени от сиво-зеленикава вулканска скала(туф). Такъв тип скален материал може да се добие на южните склонове на рида, разположен на 1.6 км северозападно от селото и на 1.4 км североизточно от могила 1.

В пред гробната камера стените са изградени от различни по големина блокове, които не образуват правилни редове и на места са подравнявани с плочи.

В главната камера стените са съставени от по-малки плочи, опиращи се не по широките си стени (както квадрите), а по кантовете си една над друга. Най-долният ред е от блокове е с различна височина, за да прилягат към неравната повърхност на скалата.

Този тип гробни съоръжения са широко разпространени в Тракия.

По своите архитектурни характеристики гробницата при Черничино стои най-близо до двете гробници при Маджарово. Тя отстои само на 4 км от местността Менекенските камъни, където през 80-те години на ХХ в. е открита и проучена зидана гробница (Чапъров 1985), а през 90-те в съседна могила от иманяри е разкрита втора подобна.


Източник: Георги Нехризов, Юлия Цветкова; academia.edu-Монументална Гробница при с. Черничино, Ивайловградско.

Снимки: haiduk-tourist.blogspot.com

Сподели!Местоположение

Времето

Виж прогнозата