Крепост на вр. Тюрбе тепе, с. Неофит Бозвелиево

334

Тракийската крепост се намира на връх „Тюрбе тепе“, на 0.63 км южно по права линия от центъра на махала Сълзица (Хамасча) с. Неофит Бозвелиево.

Възвишението е с плоско, широко било и полегати склонове от север, изток и запад. Единствено южния склон е стръмен и труднодостъпен. Изграждането на крепост на такова място е налагало тя да бъде доста добре защитена. От достъпните страни ясно личат руините на два реда крепостни стени плюс стените на цитаделата. Тя е разположена на най-високото място на хълма. Две напречни стени свързват стената ѝ с вътрешната крепостна стена от юг. Крепостните стени и стената на цитаделата са били градени от необработени камъни без спойка и се проследяват под насип. На около 100 м западно от външната крепостна стена се намира малко скално образувание с естествен процеп в него, оформящ нещо като вход. От двете страни скалата е била свързани с крепостта посредством зидове, които сега представляват валове от камъни. От север, между цитаделата и вътрешната крепостна стена е тюрбето, дало името на възвишението.

Крепостта е с форма на пресечено почти по средата яйце. Максималните приблизителни размери на външната крепостна стена са 190 м в посока изток-запад, на 108 м в посока север-юг. Втората крепостна стена огражда пространство с максимални размери 138х88 м. Цитаделата е с максимални размери 27.95х30 м.

От мястото има прекрасен обзор и пряк визуален контакт с крепостите наоколо и по поречието на река Крумовица.

Източник: bulgariancastles.com

Снимки: bulgariancastles.com

Сподели!Местоположение

Времето

Виж прогнозата